O MYSTERY SHOPPINGU

1

​LEARNING CENTRUM:​​

TO HLAVNÍ PRO KVALITNÍ MYSTERY?
VÝBORNÍ SHOPPEŘI PO CELÉ REPUBLICE

Mystery Shopping je manažerský nástroj sloužící

k identifikaci nedostatků v procesu obsluhy na všech místech, kde dochází ke kontaktu se zákazníkem.

 

Design Mystery Shoppingu se komplexně zaměřuje na klíčové prvky v obsluze zákazníka:

 

  • dodává informace o důležitých činnostech a nabídce společnosti v takové podobě, jak je zažívá a chápe běžný zákazník,

  • odhaluje přístup a péči prodejního personálu, klientské podpory nebo operátorů call centra k zákazníkům, 

  • díky Mystery Shoppingu se management dozví, zda front line opečovává zákazníky správně a v souladu se standardy společnosti a trhu.

 

Každá mystery agentura je jenom tak dobrá, jak dobré má mystery shoppery. Je nutné je neustále nejenom kontrolovat, ale i rozvíjet a motivovat. My jsme například pro naše shoppery připravili speciální hru, která je motivuje k výborným výkonům.

2

100 % KOTROLA VÝSTUPŮ

Protože výstupy slouží k práci s prodejci, je naprosto nezbytné, aby byly stoprocentní.

V mystery není žádná kontrola zbytečná.

Ale je potřeba i prevence: například automatizovaná certifikace na projekt.

TYPY MYSTERY:

3

DATA DO 24H V ONLINE PORTÁLE

Mystery Visits

Hodnocení prodejny a prodejního personálu z hlediska obsluhy zákazníka (např. plnění standardů, vzhled a chování prodejce, komunikační schopnosti prodejce, prodejní drive aj.)

Mystery Calls + Emails

Hodnocení telefonní a emailové obsluhy zákazníka (sleduje se např. počet dovolání se, doba odpovědi, formální úroveň kontaktu, dostupnost, sdělené informace, prodejní drive, zpětné volání, schopnost identifikovat zákazníka aj.)

Čerstvá data jsou důležitá pro následný koučink. Jejich distribuce přes online portál je dneska již standardem. Ale některé mystery portály jsou lepší než ostatní - umí například pracovat s mapami, automaticky generují množství předdefinovaných reportů, umožňují napojení na interní CRM systémy aj.

Mystery Buying

Hodnocení nabídky doplňkových služeb a produktů - sledují se slevy, způsob balení, nabídka zákaznického klubu, plnění pracovních postupů, forma budování vztahu se zákazníkem aj.

Mystery Shopping retenčních aktivit

Mystery Delivery

Hodnocení procesu doručení objednaných zásilek - termíny dodání, dodržení domluvených termínů, požadované doklady, stav doručené zásilky (její neporušenost), vystupování kurýra a dojem, jakým na zákazníka působil aj.

Complaint Mystery Shopping

Mystery Audit
 

Hodnocení vybavenosti prodejny aktuálními letáky a promo materiály, připravenost marketingové kampaně apod.

Mystery Shopping s reálnými zákazníky

Hodnocení aktivit vedoucích k udržení zákazníka, který je rozhodnut přestat využívat službu/produkt nebo od společnosti úplně odejít. Sleduje se např. aktivita a snaha prodejce o udržení zákazníka, zjišťování důvodů odchodu, nabídnutí slev či bonusů, konkrétní retenční nabídky,  nasměrování na specialisty aj.

B2B MS a Competitive Intelligence

Hodnocení kvality služeb v podnikatelském prostředí. Mystery shopping je také ideální nástroj ke zjišťování informací, které mohou přinést lepší znalost trhu a konkurenční výhodu, například sledování cenových parametrů, akčních nabídek konkurence apod.

Hodnocení rychlosti a způsobu vyřízení stížností – sleduje se využití kontaktu se zákazníkem k zjištění jeho dalších aktuálních potřeb, nabídka „předschválených“ produktů či služeb (půjčky, kreditní karty,..) s přidanou hodnotou (VAS), vrácení peněz, vstřícnost komunikace, přístup u neoprávněných reklamací, atd.

 

Customer Journey Mystery Shopping

Znamená přechod k dynamickému pohledu na kvalitu služeb poskytovaných současným zákazníkům společnosti. Zaměřuje se na celý životní cyklus zákazníka – od zřízení služby/koupě výrobku, přes jeho využívání, servis, až po zrušení služby.

V roli mystery shoppera vystupuje reálný zákazník disponující konkrétní službou a splňující parametry, které je složité simulovat (např. bankovní účet, telefonní tarif apod.)

 

VÍCE

ADRESA:

  • w-facebook
  • Twitter Clean

SLEDUJTE NÁS:​​

MAPA:​​

Slovanský dům, Na Příkopě 22

vchod E
110 00 Praha 1

czoffice@ipsos.com

TEL

+420 226 513 111 
+420 226 513 112

Heydukova 12
 

111 08 Bratislava

skoffice@ipsos.com

+421 252 932 142
 

© 2016 by Ipsos CEM
 

TRAM

3, 9, 14, 26
JINDRISSKÁ
 
KOLÁROVO NÁM.
ˇ
ˇ